O nás – Compacer

Kdo jsme?

Jsme dynamická firma vyvíjející unikátní softwarová řešení

Jsme dynamická společnost tvořená týmy specialistů

Vyvíjíme unikátní softwarová řešení a již 25 let spolupracujeme na integracích těchto řešení a automatizaci kritických výrobních, logistických a obchodních procesů

Naši klienti jsou středně velké firmy i mezinárodní korporace

Získali jsme rozsáhlé odborné znalosti při implementaci našich řešení v mnoha národních a mezinárodních korporacích i středně velkých podnicích. Klienti si nás cení jako nezávislého technologického partnera, který jim pomáhá při optimalizaci a rozvoji bezpečných ekosystémů. Dokážeme flexibilně reagovat na individuální projektové požadavky našich klientů a podporujeme je v tom, aby se stali agilnějšími a efektivnějšími.

Naše pobočky se nacházejí ve 4 zemích Evropy

compacer je nástupcem společností TTO a eurodata tec a je součástí skupiny eurodata group. Centrála compacer se nachází nedaleko Stuttgartu v Německu a pobočky jsou v České republice (Ostrava), Finsku (Turku), Francii (Paříž) a Nizozemsku.

Zajišťujeme rychlé a spolehlivé obchodní procesy

Naše komplexní řešení pro formátově nezávislou výměnu dat mezi IT systémy, strojními a dalšími zařízeními zajišťuje rychlé a spolehlivé obchodní procesy. Navrhujeme a realizujeme řešení v oblasti EDI (Smart Services), elektronické fakturace, retrofitu a prediktivní údržby s využitím nejnovější databázové technologie - blockchain.

Na jakých projektech pracujeme?

capitain.io je webová a mobilní aplikace, která poskytuje uživatelům přehled a kontrolu nad jejich financemi. Aplikace nabízí funkce jako jsou připojení libovolného bankovního účtu přes finAPI, zobrazení bankovních plateb a účtenek V reálném čase, kontrola transakcí, chytré snímání dokumentů pomocí Al, komunikaci s daňovým poradcem, a to včetně zasílání

dokumentů, archivaci dokumentů a mnoho dalších funkcí. Ve vývoji capitain.io jsou používány technologie jako je Java, React JS, Elastic, Kafka nebo Keycloak.

Více informací o projektu

edbic je chytrý integrační nástroj pro příjem, překlad, transformaci a přenos dat. Umožňuje vytvářet a organizovat procesy přenosu dat pomocí vizuálního rozhraní. Dokáže sledovat všechna příchozí data, překládat je a odesílat na cílové adresy. Naší prioritou je podpora velkého množství EDI formátů a komunikačních protokolů, abychom byli schopni naplnit potřeby všech našich zákazníků. Datové přenosy jsou kompletně monitorovatelné a transparentní, se schopností

přenosu velkých soborů a s robustní konstrukcí odolnou proti selhání. Hlavní technologie, které při vývoji edbicu používáme jsou Java, Cassandra, Elasticsearch, Kafka, Keycloak, MySQL/MariaDB.

edpem je proaktivní systém monitorování a řízení procesů. Nabízí end-to-end pohled jak na interní procesy v rámci firmy, tak na externí procesy v rámci integrací mezi zákazníky a partnery, čímž pomáhá odstranit mezery v komunikaci mezi odbornými (IT) a řídícími odděleními ve firmě. Prostřednictvím edpem mohou být do detailu sledována provozní rizika, což umožňuje, v případě potřeby, provést okamžité zásahy a korekce. Výsledkem jsou rychlejší a méně chybné sekvence , které zvyšují spokojenost zákazníků, snižují náklady a zvyšují konkurenceschopnost. Jedná se o sektorově neutrální software pro monitorování a hlášení a nevyžaduje žádný zvláštní systém BPM, což znamená, že procesy není třeba znovu upravovat. Náš mash-up koncept také umožňuje bezproblémovou integraci externích datových zdrojů a grafických uživatelských rozhraní.

edpem lze použít ve všech oblastech, ve kterých mají být sledovány procesy a pracovní postupy: CRM, logistika, řízení objednávek, řízení dodavatelského řetězce, dodržování SLA, zpracování dokumentů, sledování a trasování atd. Pro generování zpráv lze nasadit edbic, IBM MQ Series nebo jiné ESB / zákaznické systémy. edpem tedy nevyžaduje přímý přístup k vašim zákaznickým databázím a to znamená, že to neovlivňuje dostupnost nebo výkon vašich stávajících systémů a databází. edpem shromažďuje všechny informace z propojených systémů a zpřístupňuje je odpovědným týmům. Umožňuje tak provádět mezipodnikové end-to-end monitorování transakci bez ohledu na jejich počet a typ a překlenuje mezery mezi IT a ostatními průmyslovými odvětvími.

edorga je organizační nástroj, využívaný především německými daňovými poradci. Zahrnuje procesy, od vedení údajů o klientech, přes vytváření a udržování smluv, integraci s různými účetními softwary až po fakturaci a komunikaci s klienty. Nutností je, aby software podporoval organizaci stovek daňových kanceláří s tisíci klienty a fakturami a také plně automatizoval některé procesy a tím zefektivnil práci uživatelů. V projektu jsou použity nejmodernější technologie. Veškerá kódová základna je založena v GitLabu a služby jsou nasazovány prostřednictvím GitLab CI/CD do privátního cloudu (Kubernetes).

Používáme také mikrofrontendovou architekturu, nejen backend mikroslužeb. Backend je založen na Java/Spring Boot a frontend je React s Typescriptem. Data jsou uložena v databázi PostgreSQL a také v Elastic Stacku. Integrujeme se s Keycloakem a služby spolu komunikují pomocí REST API, GraphQL nebo třeba Kafky. Naprostou nutností je testování a k tomu využíváme sílu Unit/Integration testů založených na Jest, Groovy/Spock, Cypress a e2e testů založených na MicroFocus ALM/UFT technologii.

IT Services

Jakožto systémově nezávislý poskytovatel služeb se soustředíme na všechny oblasti, které zákazníkům pomáhají vyrovnat se s jejich požadavky na B2B / EAI / EDI a výměnu dat. Pokrýváme integrace v rámci B2B procesů, elektronické fakturace (např. PEPPOL), dále business monitoring a správu logistických procesů, čímž přispíváme ke zvýšení rychlosti, přesnosti zpracování dat a snížení celkových nákladů souvisejících s elektronickou výměnou informací.

Prostřednictvím platformy edbic zajišťujeme spolehlivou automatizovanou výměnu dat a dokumentů mezi našimi zákazníky, jejich dodavateli, poskytovateli služeb a bankami prostřednictvím vlastního B2B EDI řešení. Pomocí proprietárního jazyka TE2 vytváříme konverzní programy pro standardní (EDIFACT, ANSI X.12, SAP IDoc) i nestandardní (JSON, CSV, INHOUSE) elektronické datové formáty. Prostřednictvím EDBIC procesů pak integrujeme zákaznické ERP systémy přes zabezpečené transportní protokoly (SFTP, OFTP, AS2 apod.). Kromě tradičního EDI řešení zavádíme také automatizaci využívající API rozhraní.

Staň se součástí skvělého týmu.

Koho hledáme?